Dokumenty rekrutacyjne do Projektu

Aby skorzystać z dofinansowanych szkoleń oferowanych w Projekcie „Przestrzeń współpracy – przestrzeń rozwoju” 3MU należy przejść rekrutację, która umożliwi udział w zajęciach i zdobycie nowych kompetencji.

W zakładce Jak zgłosić się do udziału w Projekcie? opisana jest procedura zapisów online. Bardzo zachęcamy do skorzystania z tej procedury.

Jednakże jeżeli ktoś woli inny sposób zapisów, będzie musiał pobrać i wydrukować dokumenty papierowe.

Dokumenty rekrutacyjne do Projektu:

  1. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie 3MU. Formularz rejestracji do założenia konta na portalu e.mazovia z deklaracją o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do tego celu. Na podstawie tych danych pracownik założy konto Kandydatowi.
  2. Regulamin rekrutacji 3MU. Należy się z nim zapoznać i podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem znajdujące się pod tekstem Regulaminu.
  3. Oświadczenie uczestnika 3MU.
  4. Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział osoby niepełnoletniej w Projekcie 3MU. Udział w Projekcie oprócz korzyści (bezpłatny udział w szkoleniach o wysokiej wartości rynkowej) rodzi też zobowiązania, za które odpowiada rodzic lub opiekun prawny osoby niepełnoletniej.

Co zrobić z wydrukowanymi i wypełnionymi dokumentami?

Są trzy możliwe sposoby, ale każdy z nich wymaga pobrania i wydrukowania dokumentów. Każdy ze sposobów dostarczenia dokumentów będzie traktowany jednakowo. Uczestnik może wybrać najwygodniejszy dla siebie sposób rekrutacji.

1. wydrukować je, wypełnić, zeskanować i odesłać pocztą e-mail pod adres:  projekty@mazovia.edu.pl

2. wydrukować je i wypełnić, a następnie:

  • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Collegium Mazovia, ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce, z dopiskiem na kopercie „Przestrzeń współpracy-przestrzeń rozwoju” 
  • dostarczyć osobiście do skrzynki podawczej  znajdującej się na portierni Collegium Mazovia w budynku A, I piętro w teczce lub kopercie zatytułowanej „Przestrzeń współpracy-przestrzeń rozwoju”.

3. wydrukować je, wypełnić i zeskanować, a następnie odesłać za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Trzeba posiadać Profil Zaufany w systemie ePUAP.

Po zakwalifikowaniu Kandydata, Biuro Projektu skontaktuje się z nim w celu podpisania umowy oraz pozostałych dokumentów projektowych.

Biuro mieści się w budynku Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej, przy ul. Sokołowskiej 161, 08-110 Siedlce, pokój nr A1-024,

tel. 25 633 30 32 wew. 41

fax: 25 633 20 51

e-mail: projekty@mazovia.edu.pl

Informacji udziela Biuro Projektu pod nr telefonu 25 633 30 32 wew. 41

Attachments