Jak zgłosić się do udziału w Projekcie?

Rekrutacja online

Wszyscy Kandydaci powinni utworzyć swoje konto na platformie e.mazovia

Jak utworzyć konto użytkownika w e.mazovia:

 1. Jeżeli nie masz konta użytkownika, wybierz z menu górnego  REKRUTACJA (lub kliknij https://e.mazovia.edu.pl/rekrutacja ).
 2. Wybierz dowolny niebieski przycisk z napisem Zarejestruj się.
 3. Wypełnij formularz wymaganymi danymi. Konieczne są: imię, nazwisko, nr PESEL, adres e-mail. Wybierz swój  login i hasło. Uwaga! – konieczna jest zgoda na przetwarzanie ww danych osobowych do celu rejestracji. Postępuj zgodnie z opisami i komunikatami systemowymi na stronie z formularzem rejestracyjnym.
 4. Po pomyślnym zarejestrowaniu w systemie otrzymasz natychmiast e-mail ze specjalnym linkiem potwierdzającym dokonanie rejestracji. Trzeba odebrać ten e-mail i kliknąć w zawarty w nim link.
 5. Kliknięcie linku potwierdzającego przeniesie cię do strony z okienkiem Zaloguj się. Należy wpisać swój login i hasło, a następnie kliknąć w niebieski przycisk LoginTo kliknięcie potwierdza konto użytkownika.
 6. Po zalogowaniu uzyskasz dostęp do innych funkcji, ale o tym dowiesz się później.

Jak działa rekrutacja w e.mazovia:

 1. Zalogowany użytkownik może wybrać z górnego menu przycisk REKRUTACJA, który prowadzi do strony zawierającej aktualnie otwarte zapisy rekrutacyjne.
 2. Należy wybrać odpowiedni dla siebie przedmiot rekrutacji. Pod jego tytułem znajduje się przycisk Więcej … pokazujący szczegóły programu i dokumenty rekrutacyjne.
 3. Po zapoznaniu się z dokumentami należy kliknąć niebieski przycisk Zapisuję się
 4. System przenosi Cię do strony zawierającej formularz on-line, którego wypełnienie pozwoli zakończyć pierwszy etap rekrutacji. Po wypełnieniu formularza i udzieleniu zgód (zaznaczając odpowiednie okienka obok tytułu zgody) należy kliknąć zlielony przycisk Zapisuję się.
 5. System wyświetla okienko informujące o zapisaniu się do wybranego programu i nadaniu numeru Kandydata. Jednocześnie otrzymasz potwierdzenie zapisu na wskazany wcześniej adres e-mail z krótką instrukcją dalszego postępowania.
 6. Pracownik uczelni skontaktuje się z Tobą najszybciej, jak to będzie możliwe.

Przydatne wskazówki:

 1. Login i hasło należy zachować w bezpiecznym miejscu i nikomu ich nie ujawniać. System wymusza odpowiednią formę hasła w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych.
 2. Gdy zapomnisz loginu – wróć do maila rejestracyjnego. Twój login jest tam podany.
 3. Gdy zapomnisz hasła, nic nie szkodzi. Odzyskasz je za pomocą automatycznego mechanizmu uwierzytelniającego.

Dokumenty rekrutacyjne  do Projektu „Przestrzeń współpracy – przestrzeń rozwoju” można złożyć na 3 inne sposoby, chociaż opisany powyżej sposób rekrutacji online jest najwygodniejszy.

Można również:

Pobrać załączniki z zakładki Dokumenty rekrutacyjne do Projektu. Wydrukowane, wypełnione i zeskanowane dokumenty  odesłać pocztą e-mail na adres:  projekty@mazovia.edu.pl

Albo:

Pobrać dokumenty  ze strony www.citispace.mazovia.edu.pl z zakładki Dokumenty rekrutacyjne do Projektu, wydrukować je, wypełnić, a następnie:

a) przesłać pocztą tradycyjną 

lub

b) dostarczyć osobiście do skrzynki podawczej  znajdującej się na portierni Collegium Mazovia w budynku A, I piętro.

Dokumenty przesłać/dostarczyć należy na adres:  Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce, z dopiskiem na kopercie „Przestrzeń współpracy-przestrzeń rozwoju”

Można także:

pobrać dokumenty, wydrukować, wypełnić je i zeskanować, a następnie odesłać za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Każdy ze sposobów dostarczenia dokumentów będzie traktowany jednakowo. Uczestnik może wybrać najwygodniejszy dla siebie sposób rekrutacji.

Kwalifikowanie do udziału w Projekcie Przestrzeń współpracy-przestrzeń rozwoju odbywać się będzie na bieżąco. Biuro Projektu będzie kontaktowało się z Kandydatami za pomocą poczty e-mail oraz telefonicznie, dlatego należy poprawnie podać te dane.