ZEGG – Eco Vilage

W regionie Hoher Fläming, 80 km na południowy zachód od Berlina leży eko-wioska. Mieszka w niej około 100 osób.

Bad Belzig leży niecałą godzinę drogi od tętniącego życiem i cywilizacją Berlina. Jednak w niczym nie przypomina typowego niemieckiego miasta. Osiedle ZEGG (Zentrum für Experimentelle Gesellshaftsgestaltung) żyje rytmem natury.

ZEGG zajmuje teren 15 ha. Założycielami są ekolodzy, którzy kilka lat temu postanowili wcielić w życie plan zbudowania ekoosiedla. Kupili teren historycznie kontrowersyjny – wcześniej były tu ośrodku policji politycznej NRD, Stasi – i zrealizowali na nim swoje marzenie op życiu w zgodzie z naturą i szacunkiem dla planety.

Ośrodek prowadzi liczne, cieszące się dużym zainteresowaniem szkolenia dotyczące ekologii. Eksperci ZEGG są bardzo poważani w świecie nauki.

ZEGG jest osiedlem eksperymentalnym a jego utworzenie miało na celu pracę nad alternatywnymi sposobami życia w terenach zurbanizowanych, w tym:

 • rozwój nowych metod komunikacji międzyludzkiej
 • użycie odnawialnych źródeł energii w osiedlach ludzkich
 • zmniejszenie zużycia wody o 30%
 • redukcję produkcji odpadów i promocję recyklingu aż do uzyskania efektu cyrkularności materiałów
 • użycie materiałów budowlanych od dostawców zlokalizowanych w promieniu maks. 60 km, co ma wpływ na zmniejszenie tzw. śladu węglowego
 • rozwój lokalnych zasobów (lokalna sieć rolno-spożywcza)
 • rozwój różnorodności biologicznej w naturalnych obszarach
 • pomoc w tworzeniu wzorców społecznie i ekologicznie trwałego i zrównoważonego życia

W ZEGG przestrzega się zasad zdrowego żywienia i dba o najmniejszy szczegół w zakresie ekologicznych rozwiązań. Jednocześnie osiedle jest międzynarodowym ośrodkiem badawczo-szkoleniowym.

Eko-osiedle ZEGG (Zentrum für Experimentelle Gesellshaftsgestaltung) to także Centrum Eksperymentalnych Projektów Kulturalnych. Ośrodek został stworzony w roku 1991 przez grupę pasjonatów ekologicznych i nieustannie się rozwija. Obok funkcji mieszkaniowych pełni także rolę miejsca spotkań ludzi, dla których takie wartości jak spokój, ekologia i obcowanie z naturą są najważniejsze. Zespół międzynarodowych ekspertów prowadzi konferencje, warsztaty i szkolenia dla społeczności z całego świata zainteresowanej podniesieniem jakości życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Osiedle ZEGG należy do sieci Global Ecovillage Network Europe.

I choć ZEGG ma w nazwie „eksperymentalny”, tak naprawdę eksperymentem już nie jest – ludzie żyją tu, mieszkają, rodzą się dzieci. ZEGG stało się w pewnym momencie sposobem na życie.

Młodzieży chowanie

Dzieci są w osiedlu najważniejsze. Utworzono program ochrony i wychowania dzieci na zasadach percepcji. Oznacza to zrozumienie potrzeb każdego dziecka z osobna na różnym etapie jego rozwoju. Na terenie osiedla zbudowano specjalny obiekt dla dzieci, z przestrzeniami przystosowanymi do ich potrzeb. Dzieci w wieku szkolnym uczęszczają do zwykłych szkół publiucznych w pobliskiej miejscowości.

Osiedle jest zorganizowane poprzez niezależne obszary pracy, takie jak kuchnia, przestrzenie naukowe, obiekty dla dzieci, ogród oraz pielęgnacja ziemi. Każdy z mieszkańców zapewnia wkład w rozwój społeczności.

Budujemy dom (zielony)

Na terenie osiedla zbudowano spalarnię wiórów drzewnych, która skutecznie ogrzewa całe osiedle. Rozprowadzono także system nawadniający uprawy w otaczających ogrodach. Zamontowane panele fotowoltaiczne na dachach budynków dostarczają 24 kWp energii elektrycznej do ogólnej sieci elektroenergetycznej.

Osiedle ZEGG kontynuuje tradycje zielonych elewacji budynków będących charakterystycznym elementem zabudowy centrum Bad Belzig.

Gleba na otaczającym terenie jest głównie piaskowa i bardzo słabo zatrzymuje wodę. Głównym wyzwaniem w tym zakresie jest zatem podniesienie jej żyzności poprzez użycie materiałów organicznych, jak nawóz z kory drzewnej i kompost. W pobliżu domostw zlokalizowano przydomowe ogrody z koniecznymi uprawami warzyw. Na terenie osiedla zaprowadzony został ogród organiczny dostarczający owoce i warzywa dla mieszkańców.

Wege-osiedle

Żywność dla mieszkańców osiedla – wegetariańska – przygotowywana jest na miejscu. Większość produktów żywnościowych pochodzi z produkcji organicznej; z własnego ogrodu, z biologicznych ogrodów w regionie oraz z targów ze zdrową żywnością.

Struktura finansowania

Działalność osiedla ZEGG jest głównie finansowana ze źródeł pochodzących z zysków z konferencji i seminariów, udziału członków oraz od firm działających na terenie osiedla. Mieszkańcy oraz firmy są odpowiedzialne za swoje własne finansowanie. Mieszkańcy, jako udziałowcy ZEGG Spółki z o.o. biorą udział we wspólnym zarządzaniu osiedlem. ZEGG Spółka z o. o. jako właściciel terenu ponosi finansową odpowiedzialność za działalność konferencyjną. Niektórzy mieszkańcy osiedla są bezpośrednio zatrudnionymi przez Spółkę, inni prowadzą własną działalność gospodarczą na terenie osiedla lub w mieście.

ZEGG w służbie ekologii

Osiedle przyczynia się do wzmocnienia zrównoważonego rozwoju terenów sąsiednich oraz całego regionu. Działania dotyczą produkcji żywności, decentralizacji w dostarczaniu energii z biomasy, recyklingu oraz użycia lokalnych materiałów budowlanych.

Region Hoher Fläming nagrodził pracę mieszkańców osiedla ZEGG za istotne przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju w regionie. ZEGG otrzymał ponadto GEN-Europe Award za doskonałość ekologiczną.

Zrównoważony rozwój – kaprys czy konieczność?

Dlaczego zrównoważony rozwój jest ważny?

Idea zrównoważonego rozwoju zakłada konieczność współdziałania stron, wzajemnego poszanowania interesów oraz zrozumienia sytuacji, możliwości i ograniczeń pozostałych stron. Kierowanie działań informacyjno-edukacyjnych odrębnie do poszczególnych grup docelowych powoduje, że środowiska te nadal obracają się tylko we własnym gronie, nie wychodząc poza „swój świat”.

Aby proces zrównoważonego rozwoju przebiegał prawidłowo, niezbędna jest wszechstronne porozumienie w sprawie potrzeb i oczekiwań podmiotów mających realne przełożenie na efekty środowiska zbudowanego, a więc:

 • administracji publicznej (w tym jednostki samorządu terytorialnego), – ogniwa, które wytycza kierunki rozwoju i stwarza ramy przestrzeni publicznej,
 • architektów i urbanistów – ogniwa, które fizycznie realizuje wytyczne administracji publicznej,
 • inwestorów i przedsiębiorców – ogniwa, bez którego wytyczne administracyjne oraz koncepcje projektowe architektów i urbanistów nie doczekałyby realizacji.

Koncentrując się na budowaniu idei partnerstwa i zrozumienia, a nie współzawodnictwa, sięgamy do źródeł idei zrównoważonego rozwoju, czyli zastąpienia rządzenia współrządzeniem.

Zależność pomiędzy gospodarką a czynnikami pozaekonomicznymi uwidoczniona została w dokumencie ONZ, który wskazał 17 celów zrównoważonego rozwoju.

25 września 2015 roku 193 państwa ONZ, w tym Polska, przyjęły Agendę 2030, zawierającą 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Oto one:

Czynniki zwane pozaekonomicznymi mają dla lokalnego rozwoju gospodarczego i kulturalnego coraz większe znaczenie. Eksperci Banku Światowego zaznaczają, iż zrównoważony rozwój opiera się na kluczowej umiejętności – współpracy międzyludzkiej w obrębie grup i organizacji dla realizacji wspólnych interesów. Podstawą takiej współpracy jest nawiązanie lokalnych sieci „partnerstwa” służących rozwojowi wspólnot. Praca nad budową kapitału społecznego – mieszkańców posiadających wiedzę, umiejętności i postawy zaufania jest tym, czego się podejmujemy.

Wiedza na temat kształtowania otoczenia i planowania w duchu zrównoważonego rozwoju jest w Polsce coraz większa, chociaż nadal – jak pokazują wyniki badań oraz otaczająca nas rzeczywistość – wymaga gruntownej i wszechstronnej edukacji, zarówno na płaszczyźnie teoretycznej, jak i praktycznego jej zastosowania.

Zainteresowanych odsyłamy do strony Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie: http://www.unic.un.org.pl/obchody/dekada-dzialan/3297