Uczniowie

Osoby do 18 roku życia

Zapisz się, aby znaleźć się wśród uczestników Projektu „Przestrzeń współpracy – przestrzeń rozwoju”

Chcesz się zapisać?

Załóż profil na platformie e.mazovia poprzez kliknięcie w link: https://e.mazovia.edu.pl/rekrutacja

Kurs ICT

(dla 30 UP)

Szkolenie informatyczne z zakresu kompetencji cyfrowych mające na celu wzrost umiejętności komputerowych dzieci i młodzieży, w tym umiejętności bezpiecznego i efektywnego korzystania z ICT.

Grupy: Zajęcia odbywają się w 3 grupach, każda licząca 10 uczestników. Na każdą grupę przewidzianych jest 40 godzin kursu.

Miejsce: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa

ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce

Program ramowy szkolenia:

– przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji

– tożsamość cyfrowa

– prawa autorskie i licencje

– narzędzia i ochrona danych

– przetwarzanie treści

– rozwiązywanie problemów technicznych

Kurs zakończy się egzaminem oraz rozdaniem uczestnikom Certyfikatów umiejętności IT.

Interesujący link: https://vccsystem.eu/system-certyfikacji/rynkowe/moduly-rynkowe/programowanie-i-obslugiwanie-procesu-druku-3d/

Zajęcia warsztatowe matematyczno-przyrodnicze

(dla 50 UP)

Grupy: Zajęcia odbywają się 5 grupach, każda licząca 10 uczestników. Na każdą grupę przewidziane są  24 godziny zajęć.

Miejsce: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa

ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce

Program ramowy szkolenia:

– integracja

– teoria

– planowanie doświadczeń i eksperymentów

– obserwacje, analizy i wnioski

Zajęcia projektowe – sztuka kreatywnego myślenia

(dla 50 UP)

Grupy: Zajęcia odbywają się w 10 grupach, każda licząca 5 uczestników. Na każdą grupę przewidzianych jest 16 godzin zajęć.

Miejsce: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa

ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce

Program ramowy szkolenia:

– teoria i praktyka kreatywności

– eksploracje

– kombinacje

– transformacje

– techniki twórczego myślenia

– płynność, giętkość i oryginalność myślenia

– heurystyka

– algorytmy

– myślenie pytaniami 

– myślenie kombinacyjne i transformacyjne

– twórcze uczenie się

Chcesz się zapisać?

Załóż profil na platformie e.mazovia poprzez kliknięcie w link: https://e.mazovia.edu.pl/rekrutacja